...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިޔަވާގެ
ނ.
(1) ބޮޑުދެހިތީގައި، ހިތީ ކިޔަވަންގެންދާ ފޮތް ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށާއި.
ވިއްސާރަވެއްޖެނަމަ ކިޔަވަން ދާމީހުންތިބޭން ފަނުން އަޅާފައި ހުންނަ ގެއެއް.
(2) ކިޔެވެލިކިޔަވަން ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި އަޅައިފައި ހުންނަގެ.
(3) އެދުރުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށައިދެމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ