...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިޔުން
ައި ހުރިއެއްޗެއް ދުލުން ފާޅުކުރުން.
(3) މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވަކިތަނަކަށް އަންނާން އެންގުން ނުވަތަ ދަޢުވަތުދިނުން.
(4) އެއްޗަކުން އަޑެއް ގޮވުން.
މިސާލު:
އުނދޯލީގެ ވަހުން އަޑެއް ކިޔައިފިއެވެ.
(5) ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެއެއްޗެއްބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޔާތްގޮވުން . ހިތުންކިޔުން . ހިސާބުކިތާބު . ނަމާދު . ނަމާދުކުރުން . ނަގާކިއުން . ނީލަން . ނެތިމޮށުން . ބަނދިފަތިކިޔުން . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބާރަށްކިޔުން . ބާސާބުނުން . ބާޖީމެރުން . ބިސްމިކިޔުން . ބޭނުން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޯކެއުން . ކަނޑުގައިހުއްޓައި އަގުކިޔުން . ކަކަރުން . ކަމުކިޔުން . ކަލިމަކެނޑުން . ކާސްކިޔުން . ކިއުން . ކީސްކިޔުން . ކުދިކިޔުން . ކުދިފާތިހާ ކިޔުން . ކުސްމުސް ކިޔުން . ކުސްތެޅުން . ކޮލިކިޔުން . އަނގަދޮށިވުން . އަޅައިކިއުން . އަޑުކިއުން . އަޑުދޮށުންކިއުން . އެރެހެއްޓުން . އެއްޗެހިކިޔުން . އެދުން . ވަރުއޮޑުންއެޅުން . ވާހަކަކިޔުން . ވާހަކައެންގުން . ވިއަނި . މައުލޫދުބުރިބުނުން . މުޠާލިޢާކުރުން . ފަސްރުކުން . ފާޑުކިއުން . ފުންމާކޯކުޅުން . ފުޅަގޮވުން . ފޮތްބެލުން . ދަހިވުން . ދަޢުވަތު . ތަކުބީރުބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ