...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިޔެވެނި
ނ.
(1) ރަސްމީ ކިޔެވުންތައް ކިޔަވާން ދައުލަތުން ލައްވައިފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހެއް.
(2) (ރ) ގިއުޅުފާޑަށް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ކިއެވެނި . ކުދިކިޔެވެނިން . މަތިފާރަ . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ސަމާތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ