...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީ
ނ.
(ޏ) އޮޅުއަލައިގެ ފީނިކޮށް ހުންނަ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމީނާކޮށް ހެދިފައި ހުންނަ ދެރަނިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދުވަރީމައު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފަންގިވަން . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުކަށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރުބޭ . ހަބަރުގަސް . ހަކުރުބޮލި . ހައިވަކަރު . ހައްޕު . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތިމައު . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްޤިރާއަތް . ހާޅަލަ . ހާކާލާފަތް . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިންމަތް . ހިންމަތްކުރުން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިރުކޭތަލަ . ހިބަރު . ހިކަ . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިކަނދިފޭލި . ހިކާ . ހިކިރޯ . ހިކިއެޅުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިވިގެ . ހިމަބޯދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ