...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީނައްތު
ނ.
(މަލިކު) ހެދިކާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ގަބުޅި ހުންޏާއި ހަކުރާ އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ފޮނި ހެދިކާއެކެވެ.
މިއެންމެ ވައްތަރުވާނީ ހުނިހަކުރާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ