...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީރަންމާ
ނ.
ހައެއްކަފޫޓު އުސްމިނުގައި ގިނަކުރިލާ ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ މަލެއް.
މިއީ އެތައް މާތަކެއް ބޮނޑިއަކަށް ފޮޅޭ ރަތްކުލައިގެ މަލެކެވެ.
އަދި، ރަންރީނދޫކުލައާއި، ހުދުކުލަވެސް ހުރެއެވެ.
މާބޮނޑި ނުކުންނަނީ ގޮފިތަކުގެ ކުރިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ