...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީރި
ނ.
(ޏ،ސ) ކުޑައެތިކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިޖުރީ އަހަރު . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހުބަހިރިޔާ . ރައުޟާ . ރިވާކުރުން . ބާ . ބުރުދާ . ކައުޘަރު . އަޅުކަން . އަޅުކަންކުރުން . އަމުރާ އިރާދަ . އަތްޕުޅުބީއްސެވުން . އިބިލީސް . އިލާހު . ވަޙީ . ވެދުންކުރުން . މަހާސިރި . މައުލޫދު . މަދަޙަ . މަދީނާވުން . މަތިގެ . މަގުރަވަޅު . މަސްޖިދުންނަބަވީ . މުޤައްދަސް . މުޞްޙަފު . ފައިންޕުޅުބީއްސެވުން . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފަސްދާނުވެޑުވުން . ފުރަސުއްދަ . ތިލާވަތުގެސަޖިދަ . ގާރީވެރިން . ގެމަށްވޮޑިގަތުން . ސަރުސަނަރާދަ . ސައްޔިދުބޭކަލުން . ސައްޔިދުމަތިކޮޅު . ސަލަވާތް . ސަޖިދަވަޅު . ސިރީ . ސިރީކުލަސުންދުރަ . ސުންނަތް . ސޫރަތް . ޒިޔާރަތްފުޅު . ޒުލްޤަރުނައިނި . ޙަމްދު ޞަލަވާތް . ޚުދު . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން . ޝަފާޢަތްޕުޅު . ޤިރާއަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ