...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީކީ
ނ.
(1) ވާގޮވާގޮވުން.
(2) (އ) މީހަކާ ދިމާޔަށް އެމީހާޔާވާކަމެއް ނޫންކަން އެންގުމަށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
އެކަމަކާ ކަލެއަކާ ކީކީ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީކީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ