...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީއް
އ.
(1) "ކޮންކަމެއްހޭ" އެހުމުގެ މާނައިން ބުނާބަހެއް.
(2) ކަމެއްއޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރާ ސުއާލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބޭރުކިހިލި . ކިއެއް . ކިމެއް . ކިމެއްތަ . ކިޔެއް . ކީއްވެ . ކީއްތާނިފޮތި . ކެންވިސްފޮތި . ކޮމެނި . އަނެއްކާ . އެޔޯ . ތަދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ