...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީއްތާނި
ނ.
(1) ނައުފަހަރާއި، ބޯޓުފަހަރުގެ ރިޔާ ކަނޑާބޯފޮތި ވިޔާން ވަކަ ނަގާ ގަސް.
(2) މިބާވަތުގެ ވަކައިން ވިޔާ ފޭރާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީއްތާނިފޮތި . ކެންވިސްފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ