...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީމަ
ނ.
ގަނޑުވަރުތެރޭ އަންހެން ބޭފުޅުން ދުވާލު ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާން ވެދެވަޑައިގަންނަވާ ފޭލިގެ.
މިހުންނަނީ ހުދާއި، ރަތާއި ކަޅާއި، މިތިންކުލައިން ބިހުރައަޅައި ކުރަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިވިގެ . ބިހުރަ . ބިހުރައެޅުން . ފޮތިކޮޅު . ދިދަދަނޑިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ