...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީމިޔާ
ނ.
(1) މާއްދާއެއް އެކިގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން އޭގައިވާ ޚާއްޞަ ތަބީޢަތް ހޯދަން އެނގޭ ޢިލްމު.
(2) ހެދިކާގެބާވަތެއް.
މިއީ ފުށްގަނޑު މޮޑެ އެތެރެޔަށް މަސް އަޅައިގެން ތެލުލައިފައި ހުންނަ ކުޅި ހެދިކާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްކީމިޔާ . އޮށްކީމިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ