...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީލި
ނ.
ނިރޮޅާއި ލަކުޑީގައި މާ ހަރުކޮށް ހުންނަ ވަކަރުލާ އެތިއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޅަލަ . ހިރުނދު . ހުރަސްކީލި . ހުވަގޮށް . ނުއަތުކީލި . ނޫހިލަފާޖާރު . ބަނޑުބައިން . ބަރަސްކީލި . ބަރިއްކީލަޖެހުން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ކަރާދުނބުރި . ކަޅުވަކަރު . ކާފޫރު ވަކަރު . ކާފޫރުގަސް . ކިނބި . ކުރެދި . ކުދިލުނބޯ . ކެލާ . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އިދިކީލި . އިދިކޮޅު . އޮނުހިރި . މަޑިވަކަރޮ . މާޒާންވުން . މާޒާންކުރެދި . މާޒާން . މޫނިމައު . މޫނިމާ . މެހެލަ . ފަށްޓާ . ފަށްޓާއެޅުން . ފައްޓާ . ފައްޓާއެޅުން . ފުށަތުކީލި . ފުއްކެނޑިރޮންދާ . ދުވޭދާރު . ދެބުދާރު . ގުޅިތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ