...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީސް
ނ.
(1) އެއްކައިރީގައި ފުށްކަނޑައިގެން އެއްޗެހި ފަޅާށާއި، ބުރިކުރާން ގެންގުޅޭ ވަޑާމުގެ އާލަތެއް.
(2) ކިޔަސް.
(3) ކޫސް ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފަންގިވަން . ނިރިލި . ނުރުނގުޅި . ނުރުލި . ބުރިކީސް . ކަހަންފިލާ . ކިޔަސް . ކިޔެހި . ކީސްފިލާ . ކުނޑި . ކުއްޅަހަވާލި . ކޭހާ . މާކަނާފަންގޯނި . މާކިހައް . މާކެހަވައް . މިރިލި . މީނިފޮތި . މޭޔަފަންގު . ފީރު . ފުއް . ފުއްއެނބުރުން . ދާވައިލުން . ދުނިކިއަހަ . ދުނިކިޔަހަ . ދޭވުން . ތިލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ