...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކީސްފިލާ
ނ.
ގަސްގަނޑުނުލައި ހެދޭ ގަހެއް.
މިއީ ފަނެއްގެ ދެފަރާތުގައި ފަންވަތްތައް ހުންނަހެން ތަނޑެއްގެ ދެފަރާތުގައި ހިމަދިގު ފަތްތަކެއް ހުންނަ ގަހެކެވެ.
މިފަތުގެ ދެފަރާތްހުންނާނީ ކީސްތުނޑުބަރިއެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިބުޅި . ހަންޑިކުނާފަތް . ހަންޑިފަން . ހަންޑިފަންގިވަން . ނިރިލި . ނުރުނގުޅި . ނުރުލި . ކަހަންފިލާ . ކުއްޅަހަވާލި . މާކަނާފަންގޯނި . މާކިހައް . މާކެހަވައް . މިރިލި . މީނިފޮތި . މޭޔަފަންގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ