...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބުނެގުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގެ ކުނބު، އޭގައި ކޮޅަށް ޖެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ދެބުމަ ދޭތެރެއިން ފެށިގެން މައްޗަށް އަނދުން ރޮނގެއް ދެމުން.
އަނދުން ނޫން އެހެން އެއްޗަކުން މިރޮނގު ދެމި ނަމަވެސް، ކިޔާނީ މިހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ