...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބުރު
ގެ ފަތް ހުންނަނީ ވަށްކޮށް ގޮނިކޮށެވެ.
މިފަތް ބޯވާނެއެވެ.
(2) ސިފައިންނާ މަގު ހިނގާމީހުން، ފެން އަޅައިގެން ގެންގުޅޭ ވަށްކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ ކަންވާރެއް.
(3) އިހުގައި ބަޑިބޭސް އަޅައިގެން ކަރައިން ގެންނަ ކަންވާރެއް.
(4) ފެންއަޅަން ގެންގުޅޭ ކަޅުމުށީގެ މުޑުކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޓިކުނބުރެ . ކުނބުރުވެޔޮ . ކުނބުރުފަނި . އޯވައް . އޯވަކި . މާކުނބުރު . ތަނބުރު . ލާގުޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ