...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބުކަފި
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކުނބުތިރިކޮށް ބާއްވާން، ކޮޅުފަސްކޮޅުގައި ކޮޅަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކަފިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނިގަނޑާ . ކަފި . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކަފިވަޅު . މަތިމަޅު . ފެންގާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ