...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބުކޮށި
ށްޓަކައި، ކުނބުވަތުގެ ދެތަލުގެ ދޭތެރޭ މެދުގައި، ކުނބު އިންނަފަތާއެކު ތިން ފަރާތުގައި ފިލާޖަހައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަކޮށި.
މިއީ ކުނބުގެ ފޫ، ވަނޮޅަށް ފައްތައި ކުނބުނަގާއިރު، ފަރާތް ފަރާތަށް ކަސިޔާރުވެގެން ދިޔަ ނުދިއުމަށްޓަކައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ