...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބުސް
ނ.
އަޅި އުނދުނުގައި ފިހެއުޅޭ ފޮނި ބޯކިބަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުބުހެ . އަޅިބުރުއްސި . އަޅިކުނބުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ