...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނބޯ
ނ.
(1) ހުދުކުލަޔާއި އަޅިކުލައިން، ކުކުޅު ހާލުގައި އެޅިފައި ހުންނަ ކުރެހުމެއް.
(2) ކޮވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުނބުލި . ކުނބޯބޮލި . އޮފުލާބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ