...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނޑިޖެހުން
މ.
(1) އަތްކަންކުރާމީހުން ވިރިކެކޭ އެއްޗެހި ބައްދާއިރު އެބައްދަންވީތަނެއްގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުންނަ ކުނޑީގެ އެތިކޮޅެއް ތަތްކޮށްލުން.
(2) ނީ ހަނޑުލާއި ބުރިހަނޑޫ ވަކިނުކޮށް ކުނޑިތައްދާވަރަށް ކިރިޔަ ކިރިޔާ ހަނޑޫ ފޮޅުން (3) (ސ) މޫނުގައި ފުށްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ