...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނަ
(ނއ..) ކުދި.
(2) ކުޑަ.
(3) އެންމެ ކުޑަ.
(4) (ޏ) ލޯކަނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަލުކުނާ . ހިރުނދުދޫނި . ހޭއް . ހޯރަފިޔަކުނާ . ނިތުބަޑި . ނިތްތޮޅި . ރަތާނޑާ . ރަތްބައިން . ރާމެހި . ރުކަނަފިލާ . ރުކުރަނި . ރުކުރެނޑި . ބަޑެގިރި . ބުރައިގަތުން . ބޮއިފަތާނޑާ . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޮޑުބާލީސް . ޅޭތް . ކަނާއަތް . ކަރުދާހުކުނާ . ކަރެދާހެމަލާ . ކުނައުގޯލި . ކުނަމޭހި . ކުރެދިފަނި . ކުޑަކަމުދިއުން . ކެބެޔާ . އަތަފަހަންނުން . އަތެފެހުން . އަތްފެހުން . އަގުރަބު . އޮޅިމެދުވުން . ވައުމަކުނު . ވަވަލަ . ވަވަލަދަޅި . ވަވެލެބޮނޑަހޮއްޓާ . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . މަލެވައްކާ . މާހަނގާލި . މާކުނަހަނގާލި . މުރިނގުޖެހުން . ފައިދިގުމަކުނު . ފާރަވެރިންގެދޮރޯށި . ފިންމޫދުއޮއި . ފުނަފޮށި . ދަށްޓަން . ދުނބު . ދުންކުނާ . ދެކުނުފަރާތް . ދެކުނުދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ