...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނަހަނގާލިގަނޑު
ނ.
ދިވެހި ރުކުގެ އެތްނިކުންނައިރު އެތުގެ ބޭރުން އޮންނައުރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުކުރެނޑި . ކުނައުގޯލި . ކުޑަކަމުދިއުން . ފުނަފޮށި . ގެރާއިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ