...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނަމެހި
ނ.
ކުރެދި ފަނިވަރުގެ ކުދި މެއްސެއް.
އެލިފައި ހުންނަ އެތިއެތި ފަށުގައި ފުރޭންދެން އިށީނދެ ތިބުން މިއީ މީގެ އާދައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާމެހި . ބުރައިގަތުން . ކުނަމޭހި . ދުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ