...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނާ
ނ.
(1) ވަކައާއި ސުތުލިފަދަ އެއްޗެއް ދިގަށް ފުރައިގެން ހައިން، ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެހީން ވިޔާތަކެތި.
(2) ގަދަ އަލި ބަލަން ނުކެރިގެން ލޮލަށް ހަދަންޖެހޭ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހައު . ހައޮ . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަލާހަރު . ހުރަސްކުނާ . ހޯރަފިޔަކުނާ . ނަމާދުކުނާ . ނޮރަވައި . ނޮރިންމަ . ރޯލުކުނާ . ބަންގާޅުކުނާ . ބޮއިފަތްޖެހިކުނާ . ބޮޑުކުނާ . ބޮޑުފަތަފޮޅިކުނާ . ކުނާކުރުން . ކެނައު . ކެނަލް . އަށިގަނޑު . އަގިންޏަ . އުޅަ . ވައިހިފުން . ވަތްމަތި . ވާޓަރުމަސް . ވެޑަ . ވޮޑަ . މަކުނުވާ . މަކުނުފިލާ . މަލިންކުނާ . މާމަކުނު . މުސައްލަކުނާ . މެދުރިކުނާ . މޭންއަ . ފަހުވަނަ . ފަށްޖެހުން . ފަންގިކުނާ . ފައިދޮށްޖެހުން . ފަތުރައިލުން . ފުށުފޭލިކުނާ . ފުނައިބިލަ . ފުރެއްދެކުނާ . ފެންބިލެތް . ފެތުރުން . ދަށްޓަން . ދަރިވަޅު . ދިމާއުނދޯލި . ދުނިޔޭގެ ހަތަރުބިތް . ދުނު . ދުންކުނާ . ދުންގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ