...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނިކަހާފިހިގަނޑު
ނ.
ތަޅުމާއި ފަންގިފިލާފަދަ ތަންތަނުން.
ކުންޏާއި ވެލިސާފުކުރަން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
ބޮނބިނަރާއި އަދި މިނޫންވެސް އެއްޗިހިން މިހަދައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ