...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނިފޭބުން
މ.
(1) ވިހައި މަސްތުރަ ވުމަށްފަހު، ހަޑިތަކެތި އައުން.
(2) ފުރަގަސް ފަރާތުން ނަޖިސްނޫން އެހެން ހަޑިތަކެތި އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ