...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުނިގަނޑު
ނ.
(1) ފާރުގަނޑުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ނުބައި މާއްދާގަނޑު.
(2) ނިފާސްކަމުގެ ގަނޑުލޭ.
(3) ކަނޑުމަތީގެ ބަހުރުވައިގައި ބޮޑުމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކަކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ