...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންނާރު
ނ.
އެނބޫވައްތަރަކަށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ އޮށްކުޑަ މޭވާއެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އޭގެތެރޭގައި ހުތްކުންނާރާއި ފޮނިކުންނާރު ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްބިންފާޅަ . ހުތް . ހުތްކުންނާރު . ކަހާ . ކަށިކުންނާރު . ކުންނާރު . ކުކުޅުކުންނާރު . އާފަލު . އުގުރެސް . ވައުލާމިރިހި . ވިހަބަށި . ވިލާތިކުންނާރަ . ވެގެރުން . ފޮނިކުންނާރު . ސައިބޯނިއޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ