...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންނު
ނ.
ބޮޑެތި ގަލުން ނުވަތަ ފަރުބަދައިން ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުންނަ މުލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުންޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ