...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންބަ
ނ.
މޭސަރާހީގެ 11 ވަނަރާހީގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކުންބަޅަ . އަބުޖަދުކުރުން . އަކުންބަކުން . މޮހަޅަލުން . ފައްތަރުހެލުން . ގާވީކުންދާން . ގުންބަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ