...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންބަޅަ
ނ.
މުށިމަހަށްވުރެ ތުނި އެފާޑަށް ހުންނަ ކަށިގިނަ ވެހިމަހެއް.
މީގައި ހުޅުނބު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކުންބަޅަ . ގުންބަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ