...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންފުނި
ނ.
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ނުވަތަ ނަފާއެއް ހޯދުމަށް ދެމީހަކު ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ޖަމާޢަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯކެނޑިރުފިޔާ . ކުންފުނި ހެދުން . އޭޖެންސީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ