...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުންޏަ
ނ.
ކޯއްޓޭގެ ކާލިގަނޑާ ޖެހިގެން ތިރީގައި ވަނާލައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ދެގަނޑު ފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ