...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަނދު
ނ.
ބާވަތެއްގެ ހިލަވެއްޔެއް.
މިބޭނުންކުރަނީ ބާވަތް ބާވަތުގެ ހަނުތަޅާށެވެ.
މިހިލަވެލި އަލިފާނަށް ލީމާ އާދައިގެ ހިލަވެއްޔަށްވުރެ އަވަހަށް ވިރޭނެއެވެ.
ވިރުވާއިރު މީގައި ތަތްކަމެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކުރަނދު . އަޅޯސާ . ދަތްކެރަނދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ