...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަނގި
ނ.
ކަނޑުމަތީ ދޫންޏެއް.
މިއީ މާރަނގައިގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މާރަނގައަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ ދޫންޏެކެވެ.
ދޫނީގެ ކުލައަކީ ކަޅުއަޅިކުލައެވެ.
ބޮލުގެ ތަލަ ހުންނަނީ ހުދު އަޅިކުލައެއްގައެވެ.
މިއީ އައިނާ އަޅާ ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ކެރަނގާ . މާރަނގަފިލާގަނޑު . ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ