...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަނގިލޯ
ނ.
ލޮލުގެ ރީތިކަމަށް ދީއުޅޭ މިސާލެއް.
މިބާވަތުގެ ލޯ ހުންނަނީ ކުޑަކޮޅު ހިމަވެލުމާއެކު މައްޗަށް އުފުލިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ