...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަނޑި
ވެސް މަތިގަނޑު މެދުގައި އުށެއް ހުންނާނެއެވެ.
(2) ކުރަނޑި ފާޑަށް ބިއްލޫރިން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެތ..
(3) ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފީގެ މައިދާ.
(4) މިސްކިތް މިސްކިތްފަދަ ތަންތާނގައި ލާގެ ޒީނަތްތެރިކުރަން ކުރަނޑީގެ މަތިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުމާ . ކަލިޔާ . ކުރަނޑި . ކުއްޅަވައް . މެއިބިސްކުރަނޑި . މޭބިސްކުރަނޑި . ފައިޖެހި ކުރަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ