...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަމަގާލި
ނ.
(1) މެށުނު ތަނެއް ނުވަތަ ކެނޑުނު ތަނެއްގެ މަތީގައި ހަރުވެ ހިކިފައި އޮތްލޭކޮޅު.
(2) ފަސޭހަވަމުން އަންނަ ފާރުކޮޅުގެ މަތީގައިލާ ތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެރަފަތި . ފާނަބަސަނދު . ތަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ