...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަމަގާލިލުން
މ.
(1) ކެންޑޭ ތަންތަނާއި މެށޭ ތަންތާނގެ މަތީގައި ލޭކޮޅު ހިކުން.
(2) ފަސޭހަވަމުން އަންނަ ފާރުކޮޅެއްގެ މަތީގައި ތޮށިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ