...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފަތް
ނ.
(1) އިސްތަށި ބާލަން ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
މިއީ މިޔަ ތޫނުކޮށް ކެފޭގޮތަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) ދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން ދެފަރާތުގެ މަތިކަނުގައި ކިއްސަރުލާފައި ހުންނަ ފަށްބުރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހޮޅި . ހޮޅިކުރަފަތް . ބޯބޭލުން . ކަނބިލިބަތްޕޮޅި . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކުރަފަތްޖަހާ ހަންގަނޑު . ކުޅަނދިލިމާ . ކުޅަދިލިމައު . ކޮބަމާ . މަތިކަންފިޔަ . މިއަލަނި . ފަށްދަނޑި . ތެޔޮހަނު . ތޭރު . ތޭގު . ލޭކޮށުން . ގަންޖު . ގޭބޭންދުން . ޚިތާނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ