...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފަތްބުރި
ނ.
(1) ސަތަރު ކުރަހާ ގުޑީގެ ފިންދުނީގެ ކޮޅުގައި ޖަހާ ފަތެއް.
(2) ދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން ދެފަރާތުގެ މަތިކަނުގައި ކިއްސަރުލާފައި ހުންނަ ފަށްބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ