...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފަތްފިލާ
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅުން ދެފަރާތުގެ މަތިކަނުގައި ކިއްސަރުލައިފައި ހުންނަ ފައްބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނބިލިބަތްޕޮޅި . ކޮބަމާ . ފަށްދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ