...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފި
ނ.
ފައިދިގުކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ ކަޅުރަތްކުލައިގެ އުދުހޭ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މީ، ގޭތެރޭގައްޔާއި ގުދަންގުދަން ފަދަ ތަންތާނގައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަ . ހިލުން . ނަރުވާ . ކަންފަތުއުނގުރި . ކުރަފިހިލުން . ކެރަފި . ކެރަޕި . ކޮރޮފި . ވަހަކެރަފި . ވަހަކޮރޮފި . ވަސްކޮރޮފި . ފަންކަމަމާ . ފަންކުރަފި . ލާނށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ