...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަފިއެރުވުން
މ.
މަޖާޒު:
ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަންނޭނގޭ ހާލުގައި، މާދެރަކޮށް ކުރުމުން، ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ