...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރަގަނޑު
ނ.
ދިރޭ އެއްޗެހީގެ ހަމުގައި ބޯކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކުރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅަންމަސް . ކަޅުމަސް ހިބަރު . ފަންހިބަރު . ފެހުރިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ