...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރާތެޅުން
ނ.
ބިންބި، އުރާ، ކުދިބަތް ފަދަ ގަސްގަހުގައި އަޅާ އޮށްހުންނަ ކުރާގަނޑުތަކެއް ގަސްގަހުން ކަނޑައިގެން އެތަކެތި ވަނަކަށް އަޅައި މޯލުންތަޅައި އޮށްޓަރުންތޮށި ފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ