...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރާގަނޑު
ނ.
(1) ގޮވާން ގަސްގަހުގެ ކުރިން ނުކުންނަ އޮށްޓަރު ހުންނަ މާކޯޅި.
(2) ކޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުކުރާ . ކުރާތެޅުން . ގޮވާން ސާފުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ