...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކުރިރުއް
ނ.
ރުކުގެ ބާވަތެއް.
މިރުކުގައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ކިހައްގަނޑާއި ފިހިގަނޑުގައި ހިތި ރަހައެއް ނުހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުޅާފަތްރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ